Młodszy Specjalista ds. wprowadzania danych | Junior Data Entry Specialist 2021-02-16
Wielkopolskie, Wolsztyn
PRESSTU.PL to firma oferująca m.in. internetowe systemy zarządzania i strony www. W związku z realizacją kolejnych projektów poszukujemy osób chcących dołączyć do naszego zespołu jako:

Młodszy Specjalista ds. wprowadzania danych | Junior Data Entry Specialist
Miejsce pracy - Wolsztyn

Na czym polega ta praca?
- Twoje zadanie to dokładne i sprawne wprowadzanie informacji do systemu komputerowego;
- Będziesz współpracować z naszym zespołem w biurze;
- Pomożesz weryfikować wprowadzane dane, aby eliminować błędy;


Oczekujemy:
- szybkiego i poprawnego pisania na komputerze,
- sumienności, obowiązkowości oraz uczciwości,
- dobrej organizacji pracy,
- samodzielności i dążenia do realizacji powierzonych zadań,
- mile widziane doświadczenie w pracy biurowej z komputerem i urządzeniami biurowymi.

Dodatkowym atutem będzie status ucznia / studenta.

Oferujemy:
- umowę zlecenia,
- standardowe godziny pracy,
- terminowe wypłaty wynagrodzenia,
- wynagrodzenie 18,30 zł brutto / h,
- pracę w młodym zespole.

Prosimy o przesyłanie CV na adres kontakt@presstu.pl
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

1. Informujemy, że Administratorem danych osobowych zawartych w przesłanych przez Pana/Panią dokumentach aplikacyjnych jest PRESSTU.PL Marcin Kosicki.
2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 221 kodeksu pracy. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit "c" RODO w związku z przepisami prawa pracy),
b) przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. "a" RODO),
c) realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. "f" RODO),
d) realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. "f" RODO),
e) przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. "a" RODO).
3. W ramach prowadzonych rekrutacji dane osobowe mogą być przekazane przez PRESSTU.PL innym odbiorcom, tj. dostawcom usług oraz podmiotom współpracującym.
4. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, o ile podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.
5. Dane osobowe:
. w zakresie wskazanym w pkt 2 lit. a), b) oraz c) Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji, nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego;
. w zakresie wskazanym w pkt 2 lit. d) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane;
. w zakresie wskazanym w pkt 2 lit. e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści Pana/Pani danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, Warszawa).
8. Podanie danych osobowych zgodnych z przepisami Kodeksu pracy jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
9. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
10. W przypadku pozyskania dalszych informacji w zakresie przetwarza
nia danych osobowych, uprzejmie prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod[małpa]presstu.pl bądź listownie na adres siedziby PRESSTU.PL.

Ocena: 0
Wyświetleń: 14803 Dodał(a): kontakt_2804
Komentarze